Дигитален процес за управление на кореспонденцията

Електронно регистриране и управление на входяща и изходяща кореспонденция


Как управлявате входящата си кореспонденция и деловодство? Имате ли входяща кореспонденция в хартиен вид, която отбелязвате само в книга за регистрация и след това не се грижите за нейната обработка? Извършвате ли електронна регистрация на кореспонденцията? Случвало ли се е да се изгуби кореспонденция?


Решението за дигитално управление на кореспонденцията, базирано на M-Files, Ви позволява да замените книгата за регистрация с електронна регистрация след сканиране и класифициране на цялата входяща кореспонденция в централен регистър, след което се доставя електронно до получателя с възможност да се проследят сроковете на изпълнение.


Кореспонденцията се регистрира въз основа на достъпните реквизити (напр. по дата на получаване, входящ номер, име на подател и т.н.) в уеб базирана система. Решението осигурява електронна дистрибуция и достъп до документите, въз основа на предварително дефинирани работни процеси както и последващото им одобрение. Така вече няма да губите информация или да пропускате срокове, благодарение на автоматично изграждане на цифров архив, осигуряващ ви бързо търсене в цялата кореспонденция и пълен контрол върху процеса.


Предизвикателства

Предизвикателства


 • Поддържане на хартиен регистър
 • Липса на проследимост
 • Бавно търсене на документи
 • Възможност за загуба на документи
 • Затруднено следене на срокове
 • Липса на отдалечен достъп


Ползи

Ползи


 • Дигитален процес за управление на кореспонденцията
 • Дигитално разпределение на кореспонденцията
 • Лесно и бързо търсене и споделяне на документи
 • Сигурен дигитален архив
 • Автоматично известяване по имейл
 • Достъпност през мобилни устройстваДигитален процес за управление на кореспонденцията

Дигитален процес за управление на кореспонденцията

Основни функции


За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), M-Files позволява на организациите да управляват тяхното съдържание и информация, независимо дали тази информация се намира в системата M-Files или в други бизнес системи или хранилища.


Потребителите на системата се възползват от предлаганите мощните инструменти за намиране, редактиране, споделяне и организиране на съдържание и информация, както и предимствата, които изкуственият интелект може да предложи при автоматизирането на някои от ключовите офисни бизнес процеси.

Metadata-driven (what vs where)

Решението се задвижва от метаданни ("какво" а не "къде")

Can be deployed flexibly in a cloud, on your business premises, or in a hybrid format

Позволява да се разполага гъвкаво в облака, на място или в хибриден формат

Simple, yet highly configurable to ensure all business processes are supported

Просто и много конфигурируемо решение, за да гарантира, че всички бизнес процеси се поддържат

Can be accessed on all devices

Достъпност от всички устройства

Offer automatic updates

Предлага автоматични актуализации

Available in cloud, on-site and hybrid versions

Предлага се в облачни, на място и хибридни версии

Meet compliance standards, with all data backed up using a comprehensive authorization concept

Подпомага изпълнението на стандартите за съответствие, като всички данни са архивирани с помощта на цялостна концепция за разрешаване

Offer audit-proof archiving subject to General Data Protection Regulations (GDPR)

Предлага архивиране, подлежащо на одит при спазване на Общите правила за защита на данните (GDPR)

M-Files-Logo-White-Low-Resolution-Square

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Digital Mailroom Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings