Дигитален процес за управление на договори

Електронно регистриране и управление на договори


Случва ли Ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли Ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително договорите и приложенията към тях да се намират на едно и също място?

Работата с договорите на хартиен носител значително забавя процесите на одобрение. Вероятността да се работи по различни версии на един и същи договор също не е за подценяване. Чувствителната информация, която е неизменна част от всеки юридически документ може да се окаже в грешни ръце. С решението за дигитално управление на договори, базирано на M-Files си осигурявате ефективен и прозрачен инструмент за автоматизиране на този процес.


Процеса за дигитално управление на договори Ви предлага уеб базиран електронен регистър, достъпно според правата за достъп на всеки служител. Възможността да настройвате автоматични напомняния по имейл и генериране на справки, си осигурявате прегледност и ефективност на изпълнението на всеки от етапите на процеса. Решението позволява да се следят срокове и валидност на договорите, като автоматично изпраща напомняния до отговорните лица. По този начин целият процес ще бъде под ваш контрол.


Предизвикателства

Предизвикателства


 • Бавен и неудобен процес на съгласуване с невъзможност за проследяване на изпълнението
 • Пропускане на срокове
 • Ограничени възможности за търсене
 • Липса на отдалечен достъп
 • Невъзможност да се определи коя е последната версия на документа и наличие на клаузи от стари шаблони
 • Саморъчно подписване


Ползи

Ползи


 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Автоматично известяване за срокове
 • Лесно и бързо намиране на информация
 • Достъпност през мобилни устройства
 • Лесно проследяване на промените и работа винаги с актуални версии
 • Възможност за електронно подписване


Дигитален процес за управление на договори

Дигитален процес за управление на договори

Основни функции


За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), M-Files позволява на организациите да управляват тяхното съдържание и информация, независимо дали тази информация се намира в системата M-Files или в други бизнес системи или хранилища.


Потребителите на системата се възползват от предлаганите мощните инструменти за намиране, редактиране, споделяне и организиране на съдържание и информация, както и предимствата, които изкуственият интелект може да предложи при автоматизирането на някои от ключовите офисни бизнес процеси.

Metadata-driven (what vs where)

Решението се задвижва от метаданни ("какво" а не "къде")

Can be deployed flexibly in a cloud, on your business premises, or in a hybrid format

Позволява да се разполага гъвкаво в облака, на място или в хибриден формат

Simple, yet highly configurable to ensure all business processes are supported

Просто и много конфигурируемо решение, за да гарантира, че всички бизнес процеси се поддържат

Can be accessed on all devices

Достъпност от всички устройства

Offer automatic updates

Предлага автоматични актуализации

Available in cloud, on-site and hybrid versions

Предлага се в облачни, на място и хибридни версии

Meet compliance standards, with all data backed up using a comprehensive authorization concept

Подпомага изпълнението на стандартите за съответствие, като всички данни са архивирани с помощта на цялостна концепция за разрешаване

Offer audit-proof archiving subject to General Data Protection Regulations (GDPR)

Предлага архивиране, подлежащо на одит при спазване на Общите правила за защита на данните (GDPR)

M-Files-Logo-White-Low-Resolution-Square

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошура.
 

Изтеглете сега
KM ITS Contract Managment Leaflet BG_300px_tb

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Заявете среща или демонстрация

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings