Дигитализация на физически документен архив

Oсигурете си електронен архив, чрез надеждно и бързо дигитализиране и индексиране на корпоративните си документи на място!


Дигитализация на физически документен архив

Сигурността и съответствието на данните са от първостепенно значение за всеки бизнес. За да се постигнат тези ключови цели при управление на съдържанието в дадена организация, два фактора трябва да работят в хармония: наличие на електронна система за управление на информацията, която осигурява безопасна работна среда и от друга страна служители които правилно да използва системата.С непрекъснатия напредък на дигитализацията в бизнеса е важно да се отбележи, че този процес ще е продължителен и далеч не толкова лесен. За много от бизнесите, особено за малките и средни компании, реално трансформацията е частична и процесите за управление на съдържанието остават в хибриден вид на хартия и в цифров вид. Независимо от типа на информацията - фактури, договори или информация за служителите - огромен обем от ежедневната работа в офиса все още се оформя и се работи на хартия. Според Quocirca 78% от предприятията казват, че хартиените документи в момента са важни за техния бизнес и макар да има очаквания, че това ще намалее по важност, 64% твърдят, че хартиените документи все още ще бъдат важни през 2025 г.В днешни дни бизнеса е добре запознат с предизвикателството на дигитализацията и виждат значителен потенциал за по-нататъшно дигитализиране и оптимизиране на работните процеси. Всъщност проучване на клиентите на Konica Minolta в десет европейски държави установи, че 63% от организациите планират да увеличат инвестициите си в електронни документи процеси. Поради тази причина се очаква пазарът на решения за управление на информация да нарасне значително с 18% през следващите години.


Нашето предложение 


Ние в Коника Минолта знаем, че достъпността на данните Ви в днешни дни е от ключово значение за Вашия бизнес. Ето защо ви предлагаме наемане като услуга на системи за дигитализация на физически документен архив DaaS, предоставена на място във вашия офис. Услугата включва доставка и всички необходими ресурси за извършване на процеса на дигитализация, като клиента заплаща единствено цена на договорения обем документи. Сигурността на информацията ви е гарантира тъй като процеса се извършва във вашите помещения а благодарение на предоставена и инсталирана камерите за видеонаблюдение ще наблюдавате дистанционно целия процес.


Компоненти на услугата

Компоненти на услугата


КМ DaaS е цялостна услуга за реализиране на дигитализация на физически документни архиви на място при клиента, като Коника Минолта поема ангажимента по доставка и внедряване на хардуерната и софтуерна част от система за дигитализация и индексация и включваща: 


 • Многофункционално устройство bizhub за физическо сканиране на документи 
 • Автоматизирани системи за електронно архивиране за осигурява процеса на индексиране на документите 
 • Работни компютърни станции за операторите на процеса
 • Квалифициран персонал за физическото извършване на процеса
 • Видео камера за непрекъснат поглед над процеса 


Предизвикателствата пред вас

Предизвикателствата пред вас


Редица изследвания доказват че въвеждането  на цифрови процеси в ежедневните бизнес задачи, спестяват средно по три часа всяка седмица, което вместо това може да бъде използване за изпълненото на задачи с по-висока стойност.  Самия акт на предаване на информация на хартия очевидно се губи сигурността, проследимостта и се генерира високи разходи и не само:


 • Хартиените документи се губят или повреждат!
 • Губи се време при намирането на документи на хартия
 • Губи се проследимостта на документите!
 • Нужда по големи площи за съхранение на документи на хартия
 • Невъзможност да се поддържа сигурността на информация!
 • Намаляване на производителността на служителите!


Ползите за вас

Ползите за вас


Използването на дигитални работни процеси носи много предимства на бизнеса, тъй като не само правят работата на служителите по-ефективна, но и освобождават ресурсите за по-добро задоволяване на нуждите на бизнеса и служителите, като: 


 • Повишаване на ефективността чрез електронно управление на съдържанието 
 • Съвместна работа с електронни документи
 • Намаляване на оперативните разходи
 • Оптимизация на бизнес процесите
 • Съвместимост с изискванията за compliance 
 • Сигурността на информация чрез предоставяне на права за достъп
 • Значително минимизиране на оперативните разходи

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете нашето предложение


Ние в Коника Минолта знаем, че достъпността на данните Ви отвсякъде, по всяко време, в днешни дни е от ключово значение за Вашия бизнес. Ето защо ви предлагаме възможност за изграждане на дигитален архив като услуга, предоставена на място във вашия офис.
 

Изтеглете сега
km-digitalisation-daas-banner

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings