Повишете ефективността си с разширено цифрово обработване на ежедневната поща и информация

Претоварени сте от навлизащата информация през виртуалните врати?

Дигиталната пощенска кутия


В наши дни съдържанието пристига и се изпраща по множество канали – имейли, факсове, хартиени носители, EDI потоци, XML файлове и т.н. Всичко важно, което пристига, трябва да бъде обработено и управлявано ефективно.

Ефективното ангажиране на клиентите изисква всяко съдържание, свързано с клиентите – от откриване на акаунти и заявки за услуги до актуализиране на политики, плащане на фактури и подаване на жалби – задължително да се обработва незабавно и точно. За съжаление това често не се получава. Но може да се реализира – с дигиталната пощенска кутия.

Как може дигиталната пощенска кутия да е от полза за вашия бизнес?

Слушайте нашите експерти и научете как вашият бизнес може да се възползва от решението за дигитална пощенска кутия.

Дигиталната пощенска кутия

Дигиталната пощенска кутия

Модерната дигиталната пощенска кутия

Традиционната „дигиталната пощенска кутия“ беше решение, което поемаше всички входящи физически комуникации, преобразуваше ги в цифрова форма и после ги насочваше електронно към съответните лица. Днес модерната дигиталната пощенска кутия е нещо много повече. Софтуерът за управление на документи може да идентифицира какво е съдържанието, да извлече необходимата информация, ако това е възможно, и след това да я насочи към съответното лице или процес. Освен това искането от страна на клиенти или бизнес партньори за получаване на документи, като например фактури, в електронна форма може лесно да бъде удовлетворено.

Това управление на информацията става почти повсеместно – за цялата входяща или изходяща информация на дадена организация. Накратко – дигиталната пощенска кутия може да революционизира начина, по който бизнесът Ви получава, обработва и споделя информация – като играе ключова роля във Вашата цифрова трансформация и осигурява на процесите надолу по веригата точен достъп до съответната информация без забавяне.

Хардуер
hardware icon
Хардуер за печат на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със високи скорости, довършителни опции със свързано към печатна преса оборудване с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Запознайте се с безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta биха могли да подобрят Вашите операции. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създавате усъвършенствани мерки за сигурност, за да се гарантира, че чувствителните документи не попадат в неоторизирани лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме широка гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат, за да комбинираме консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния процес, за да намалите разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.