ИНОВАЦИЯТА КАТО УСЛУГА

Консултантски услуги на Konica Minolta за нови потребители на интелигентни очила и добавена реалност.

Вашата връзка между данните в реално време и опита от реалния живот


Където добавената реалност вече не е запазена територия за научната фантастика

С помощта на Konica Minolta можете да ускорите използваните от Вас решения, включващи революционни технологии, например добавена реалност (Augmented Reality) и интелигентни очила (Smart Glasses), да ги адаптирате към нуждите на Вашата индустрия, като избирате измежду редица професионални работни срещи, и присъствате на семинари за добавена реалност със силна практична насоченост.


Konica Minolta комбинира огромните си ресурси от експертни познания, иновативни методи и процеси и най-добри практики в рамките на нашите центрове за бизнес и иновации (BIC) с подход, вдъхновено от дизайна и революционни бизнес модели. По този начин компанията предлага изцяло нови средства за консултиране на клиенти и партньори и ги подкрепя в техните усилия в управлението на иновациите, като същевременно изгражда доверие и подкрепа за стъпване на пазара.

Ключови функции

Иновацията като услуга

   

   

Икона за функцията за докосване

Управление чрез жестове

Technology feature icon

Холографски оптичен елемент (HOE)

Speed feature icon

Софтуер за бърза реакция