PlanetPress SUITE


Добавяне на стойност към бизнес документи


Компаниите предлагащи маркетингови услуги, копирни центрове, печатници, дори вътрешни печатни отдели и CRD (Централни репрографски отдели), трябва да поддържат и развиват своята клиентска база. Най-добрият начин да направите това е,  чрез добавяне на стойност към бизнес документи и тяхното разпространение във формат, който отговаря на предпочитанията на получателя. Като професионално VDP софтуерно решение (печат на променливи данни), PlanetPress Suite е идеалният инструмент за тази цел.


PlanetPress SUITE workflow

PlanetPress SUITE

PlanetPress SUITE

One-to-one marketing Персонализиран маркетинг

  • Повишена производителност и рентабилност 
  • Поддръжка на разнообразни възможности за входиране на данни и документи 
  • Импортиране от всяко Windows базирано приложение
  • Интелигентно разпознаване на съдържанието

TransPromo

  • Обогатяване на документи с промоционално съдържание 
  • Автоматизирано разпространение

Интегриране в работни потоци за печат

  • Пълен контрол на функциите за печат и работа с медията 

Изтеглете брошура на продукта

PlanetPress Suite brochure
PlanetPress_SUITE_variable-data-publishing-thumbnail

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата политика за поверителност
Enter security code:
 Security code

Текстовите полета с * са задължителни!