Намаляване на въглеродните емисии

Намалете въглеродния си отпечатък

Намалете въглеродния си отпечатък

Konica Minolta компенсира неизбежните емисии на CO2, реализирани по време производството по разумен начин. Ние плащаме за производството и транспортирането на продукта, а клиентът покрива разходите за компенсиране на емисиите, произведени по време на използването на устройството. На клиента се предоставя сертификат за CO2 емисии, в който се посочва колко са спестените CO2 емисии като доказателство за компенсирането на въглерода.

Петте прости стъпки към успешното компенсиране на въглерода с Konica Minolta са следните:

  • Кандидатствайте за програмата за неутралност на въглеродните емисии 
  • Печатайте, както обикновено, с устройствата Konica Minolta
  • Konica Minolta изчислява общите емисии на CO2 от всяко устройство, през целия му жизнен цикъл
  • Konica Minolta компенсира тези емисии с проект за компенсиране на въглерода
  • Получавате сертификат за въглеродните емисии, в който се посочват спестените емисии на CO2


Ползите за нашите клиенти от неговото изпълнение включват изпълнението на техните собствени екологични цели, намаляване на въглеродния им отпечатък, доказване на техния ангажимент за опазване на околната среда и подобряване на корпоративния имидж.


В програмата „Разрешаване на въглеродната неутралност“ Konica Minolta си партнира с международния експерт по опазване на климата ClimatePartner, като по този начин гарантира прозрачност и устойчивост на програмата. Заедно с ClimatePartner, ние подкрепяме сертифициран от Gold Standard проект за компенсиране на въглерода, използващ вятърна енергия във Vader Piet, Aruba, в Карибско море. Чрез използване на ресурсите на вятъра на острова, проектът намалява емисиите на парникови газове с около 150 000 тона CO2 всяка година. Тъй като през 2015 г. стартира програмата „Разрешаваща неутралност на въглеродните емисии“, нейните участници компенсираха над 2,5 милиона кг. CO2. Тази цифра включва клиенти в цяла Европа, няколко изложения и панаири, както и вътрешни компенсации.


Калкулаторът за CO2 по-долу ви позволява да изчислите потенциалните си спестявания от емисии:

Climate Protection with SampleCompany Ltd.

Move the slider to get a comparison of your carbon emissions.

t CO2

The amount corresponds to ...

... kilometres driven with a passenger car
... wash cycles (60°C)
... the yearly CO2-capture of beech trees
... the production of pairs of running shoes
... the production of kilograms beef (raw)
... the melting of square metres summerly ice in the Arctic
... economy flights from London to New York
... the yearly carbon footprint of average global citizens

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Required form 'ServicesContactForm' does not exist.

Текстовите полета, съдържащи * са задължителни!

Забележка - вашите текущи настройки за бисквитки ще ви изключат от получаване на промоционални актуализации по имейл! За да разрешите тези актуализации, актуализирайте настройките си за бисквитки