Автоматично управление на договори 

Решение за управление на целия жизнен цикъл на договора

 

Дейността на Вашата компания е в пряка зависимост от действието на договори с различни условия (вкл. срокове на валидност и подновяване). Всеки от тях изисква няколко нива на одобрение, преди да бъде финализиран.

Прехвърлянето на договорите от ръка на ръка значително забавя процесите на одобрение. Вероятността от разпространението на различни версии на един и същи договор също не е за подценяване. Чувствителната информация, която е неизменна част от всеки юридически документ, може да се окаже в грешни ръце. С правилното решение за управление на договори може да минимизирате всички рискове, които заплашват критичните Ви бизнес процеси.