QUOCIRCA ОПРЕДЕЛИ KONICA MINOLTA ЗА СВЕТОВЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА УПРАВЛЯВАНИ ПЕЧАТНИ УСЛУГИ

| 2 октомври 2023

Докладът подчертава разходите, сигурността и устойчивостта като водещи предизвикателства при управлението на печата

Услугите за управляван печат (MPS) са катализатор за дигитализацията. Те помагат на бизнеса да пести време, и финансови средства и позволяват на ИТ отделите да се съсредоточат върху важни за бизнеса задачи. Следователно MPS се превръща във все по-важен фактор за сигурните, облачно базирани дигитални работни процеси, които дават възможност за голяма гъвкавост. Konica Minolta е обявена за „Лидер“ в услугите за управляван печат (MPS) от Quocirca за трета поредна година в своя последен доклад за услугите, свързани с управлението на печата. Световната компания за пазарни проучвания идентифицира разходите, сигурността и устойчивостта като най-големите предизвикателства при управлението на печата и подчертава основните предимства на Konica Minolta в тази област.


За 37% от респондентите в доклада на Quocirca контролът на разходите е посочен като най-голямото предизвикателство при управлението на печата. Това е проблем, с който Konica Minolta се занимава чрез своите гъвкави модели на ценообразуване, които са в съответствие с предпочитанията на клиентите за плащане. Докладът признава как компанията „… опростява, рационализира и намалява разходите за печат, предоставяйки на клиентите предсказуемост на фактурирането.“

Киберсигурността и ИТ експертизата също са основни приоритети при избора на доставчик на MPS за 45% от организациите, а докладът посочва как „Услугите за интелигентно свързано работно място на Konica Minolta осигуряват изнесен мониторинг и управление на печатните устройства и системи, включително управление на профили за сигурност на устройствата, уязвимост при сканиране и откриване на проникване отвън и прилагане на правила за печат. Възможностите на bizhub SECURE в областта на сигурността като защитата с пароли и хардуерните мерки за сигурност, заедно с bizhub SECURE Platinum и SECURE Ultimate, използващи технологията BitDefender, също се споменават в доклада.

Намаляването на въздействието върху околната среда е важен въпрос за 31% от респондентите и се признава за един от ключовите предимства на Konica Minolta. Използването на инструмента за оценка на общата цена на притежание bizWORKPLACE за екологични одити на печатната онфраструктура се споменава заради способността му да оценява консумацията на енергия на устройството, както и използването на консумативи за идентифициране на възможности за ограничаване на изразходваните ресурси. Освен това докладът отбелязва как използването на печат, базиран на правила, може да спести ресурси.
 
Quocirca също така се позовава на тенденцията организациите да искат повече ИТ услуги от своите MPS доставчици, като производителност на работното място и инструменти за сътрудничество, както и облачен печат. Способността на Konica Minolta да бъде единственият доставчик, който управлява MPS и ИТ услуги, е призната, „Портфолиото на Konica Minolta за интелигентно свързано работно място обхваща широка гама от решения, които отговарят на нуждите на клиентите за цифрова трансформация. Хибридните работни решения на Konica Minolta се простират отвъд печата, като включват и решения за цифрови документи и работни процеси.” Konica Minolta отговаря на изискванията за облачен печат със своето интелигентно свързано работно място чрез своето решение Dispatcher Paragon Cloud SaaS за централизирано управление на печата и включените в Workplace Pure бизнес услуги.

Quocirca Managed Print Services Landscape 2023

Konica Minolta has been named a ‘Leader’ in Managed Print Services (MPS) by Quocirca for a third consecutive year in its Managed Print Services, 2023 report. The industry analyst has identified cost, security and sustainability as the top print management challenges, and highlights Konica Minolta’s key differentiators in these areas.
 

Read more