Konica Minolta е сред 100-те най-устойчиви компании в света

| 25 януари 2021

Компанията е в престижната класация за четвърти път и за трета поредна година

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) е сред „100-те най-устойчиви компании в света за 2021“ (2021 Global 100). Включването на Konica Minolta в този престижен списък ще отбележи присъствието на компанията в класацията за четвърти път и за трета поредна година (2011, 2019 и 2020 г.)


От 2005 г. насам базираната в Торонто изследователска фирма Corporate Knights подрежда 100-те най-устойчиви компании в света на срещата на Световния икономически форум (WEF), известна като Davos Meeting. Тази година срещата ще се проведе виртуално по време на „Седмицата в Давос“, от 25 до 29 януари [1].
 

100-те най-устойчиви компании за 2021 г. са избрани измежду 8 080 глобални корпорации въз основа на екологични, социални и управленски показатели, като се отчита и способността за насърчаване на разнообразието, иновациите и продажбите на екологични продукти. Пет са японските компании в  списъка с най-устойчивите компании в света за 2021 г.

Konica Minolta вярва, че стремежът към устойчиво общество води до подобрена устойчивост на компаниите. Въз основа на своите убеждения, компанията продължава да се движи в посока на иновации, които насърчават създаването на нова стойност. Целта е  бизнесът да се разраства на базата на подход, ориентиран изцяло към хората, който да води до създаването на устойчиво общество.

Workplace Hub например поддържа различни стилове на работа на корпоративните клиенти на Konica Minola, като същевременно повишава производителността и креативността. Междувременно, в областта на здравеопазването, компанията предоставя прецизни медицински уреди. Подобрявайки качеството на живот както за предоставящите, така и за получаващите грижи, услугата на компанията HitomeQ Care Support улеснява работата на болногледачите. Решението за наблюдение на горивата на Konica Minolta от друга страна прави видими течове на газ в централите, като се използва безконтактна технология за дистанционно наблюдение, като по този начин се предотвратяват аварии и се гарантира безопасността и сигурността на градските райони.

Konica Minolta освен всичко друго се занимава и с глобалното изменение на климата, което също е една от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs): „Действия по отношение на климата“. Като част от това Konica Minolta Europe полага силни усилия за смекчаване на негативния ефект от изменението на климата. От години компанията използва "зелена енергия", като по този начин спестява годишно около 1 200 тона CO2. Освен това работи за намаляване на пътуванията, като се използват все повече виртуални срещи там, където е възможно. В областта на обслужването и поддръжката Konica Minolta използва новия си инструмент за дистанционна аудио-визуална поддръжка AIRe Link, който е спестил над 3 000 посещения на място на клиентите през 2020 г. Konica Minolta неизменно работи за намаляване на неизбежните емисии на CO2, поддържа използването на възобновяема енергия и изпълнява ангажименти по отношение залесяването като част от различни климатични проекти. Компанията предлага и различни услуги за устойчивост на своите клиенти, за да им помогне да постигнат своите екологични цели като bizhub ECO или програмата Enabling Carbon Neutrality.


Konica Minolta използва своя дългогодишен опит и най-новите дигитални технологии, за да предостави продукти и услуги с висока добавена стойност, като по този начин подпомага за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs).

 

[1] Годишната среща ще се проведе присъствено от 13 до 16 май 2021 г в Сингапур .