За нас
Ние даваме форма на вашите идеи!
Konica Minolta е посветена на иновациите от самото си създаване. “Giving shape to ideas” - Даваме форма на идеите, предложението на нашата марка, е водещият принцип зад всички наши дейности. Ние непрекъснато се развиваме, така че да се наричаме 140-годишен старт ъп.