GoToWebinar

Мастърклас за ползите и добрите практики за дигитализация и новия модел на управление на документи.

Мастърклас – Дигитални процеси за HR, управление на договори и одобрение на фактури

Мастърклас за ползите и добрите практики за дигитализация и новия модел на управление на документи


Търсите иновативни решения, които да оптимизират процесите във Вашата компания?

Управлението на документи на хартия отнема ценно време на всеки експерт, който се занимава с обработката им. Тенденциите за дигитализация на бизнес процесите оказват все по-голямо влияние в управлението на всяка компания. Лидерите с визия инвестират в дигитализиране на процесите с цел подобряване на фирмената култура и ефективността на служителите.

С различните дигитални процеси, базирани на платформата M-Files ще успеете да осигурите гъвкав и прозрачен инструмент за автоматизиране на някои рутинни задачи в различните отдели.

По време на мастъркласа ще научите повече за:

  • Как лесно да дигатилизирате HR процеси, управлението на договори и обработката на фактури?
  • Какво е необходимо за електронно подписване на документи на служителите?
  • Как електронното трудово досие улеснява не само HR процесите?
  • Налична ли е интеграция с ТРЗ и други софтуери, вече налични в организацията?
  • Колко време спестява автоматичното извличане на данни от фактури?
  • Как може да се изгради дигитален архив?
  • Съответстват ли дигиталните процеси на нормативната уредба
  • Какви са ползите за компанията ви при въвеждане на дигитални процеси за клиентите ви?

 
Уебинарът е подходящ за: експерти по трудови правоотношения, адвокатски дружества, пейрол компании и счетоводни къщи.
 

*Входът е свободен и се изисква само регистрация.
 

Презентатори

Презентатори
open image in modal
quotation marks

Димитър Сотиров

Ръководител екип ITS решения

Konica Minolta Business Solutions Bulgaria

Защо да участвате на мастъркласа?

Ние от Коника Минолта вярваме, че навременната дигитализация е най-ценният актив на компаниите, за да останат конкурентоспособни. С помощта на M-Files, който е световен лидер за Content Service Collaboration Technology през 2021, 2022 и 2023, предоставяме всички необходими процеси, за да направим вас и клиентите ви една стъпка пред останалите.
 

Заявете своето участие