Знаете ли как компанията ви да „влезе във форма“?

Регистрация

IT Fitness Workshop

Вероятно не сте се замисляли, но както често се случва при хората – натрупването на излишни килограми и липсата на гъвкавост водят до тромави движения, провокират неудовлетвореност и буквално ни пречат да развием и използваме пълния си потенциал.


Подобно е и при компаниите – бързото разрастване на дейността, резкият скок в броя на наетите служители, драстичната промяна в изискванията и набелязаните цели нерядко водят след себе си до тромави бизнес процеси, неефективна комуникация между отделните екипи, липса на достатъчно актуална информация за вземането на информирани решения от страна на топ мениджмънта. Следват незадоволителни резултати и  неоправдани очаквания.


В допълнение, през последните месеци, за да осигурят непрекъснатост на бизнеса си, компаниите бяха изправени пред необходимостта от бърза дигитализация на процеси и изграждане на висока информационна сигурност. Появи се липса на свързаност между различните ИТ системи в организацията, важна информация често се съхранява на различни места, а колаборацията между екипите е силно затруднена, особено в условията на дистанционна работа. Това също рефлектира върху цялостните резултати на компанията.


Какво е нашето решение – IT Fitness Workshop, където нашите сертифицирани ИТ фитнес инструктори ще демонстрират как компанията ви може да влезе „във форма“ и да отговаря на изискванията на новата бизнес среда с помощта на интензивна програма, включваща комплекс от гъвкави дигитални процеси😊


Подобно на всяка фитнес програма, която включва стъпките за подобряване на цялостната ни физическа форма, постигането на дигиталната трансформация на бизнеса започва с основните бизнес процеси, като инструкторът планира времевия интервал и основните стъпки и етапи, с които реалистично да се постигнат качествени резултати.


По време на уъркшопа ще покажем как да дигитализирате основни бизнес процеси, например:


  1. Управление на договори
  2. Управление на кореспонденция
  3. Отсъствия от работа
  4. Одобрение на разходи
  5. HR процеси / електронни трудови досиета на служители + Възможности за интелигентно управление на информацията и изграждане на дигитален архив


Онлайн събитието е подходящо за: ИТ мениджъри, Собственици, Управители, Финансови мениджъри


Регистрирайте се ТУК

Презентатори

Презентатори
Anita Toteva open image in modal
quotation marks

Анита Тотева

MCS консултат

Dimitar Sotirov open image in modal
quotation marks

Димитър Сотиров

Консултант Бизнес Процеси

this is amn introduction. nice to meet you

Този уебинар е приключил и регистрациите вече не са достъпни.