Къща “Иван Черноземски”

Ползите от дигитализацията и интелигентното видеонаблюдение

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

В наши дни електронната регистрация на документацията и автоматизирането на бизнес процеси е от съществено значение за всеки бизнес. От друга страна, интелигентното видеонаблюдение гарантира оперативната безопасност и оптимизацията на работните процеси, като същевременно защитава както материалните активи, така и данните от всякакъв вид заплахи.


Независимо от размера и областта на специализацията на Вашата компания, дигитализацията ще отговори на Вашите нужди за:


 • Повишаване на ефективността на Вашата организация
 • Оптимизиране и дигитализиране на бизнес процесите
 • Намаляване на административното време за обработка на документацията
 • Подобряване на сътрудничеството в екипите
 • Структуриране на информацията с цел бързо и лесно откриване и анализ
 • Надеждно и сигурно място за съхранение на информация
 • Прегледност за статуса на изпълнението на задачите, срокове, отговорници
 • Сигурност на достъпа до информация само за упълномощени потребители


Интелигентното видеонаблюдение ще промени начина, по който виждате сигурността и ще гарантира:


 • Надеждни и постоянни операции не само в извънредни ситуации
 • Избягване на значителни разходи, причинени от повреди, кражби, непредвидени ремонти на оборудването или прекъсване на електрозахранването
 • Постоянна и ефективна защита на Вашите обекти
 • Защита срещу кражби, вандализъм и шпионаж
 • Предотвратяване на злоупотреби и присвояване на фирмени ресурси
 • Решаване на спорове и избягване на скъпи искове за компенсацииПрезентатори

Презентатори
Iliya Georgiev_photo open image in modal
quotation marks

"Решенията за управление на документооборота носят на компаниите ред, ефективност, контрол и прозрачност"

Илия Георгиев

Profile photo_Anton Krantev open image in modal
quotation marks

Освен осигуряване на най-високи нива на сигурност, интелигентните видео решения помагат на потребителите значително да подобрят своите ежедневни дейности чрез наблюдение и оптимизиране на работните им процеси и производство

Антон Крантев

Програма

Програма
14.
ное 2019

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

Дигитална трансформация в офиса ∙ Автоматично извличане на данни ∙ Автоматични работни процеси ∙ IoT (Интернет на нещата) aвтоматизация ∙ Терморадиално видеонаблюдение за ранно оповестяване и защита ∙ Анализ на нетипично поведението, броене на хора и зони на интерес ∙ Автоматичен контрол на достъпа, чрез разпознаване на лица и регистрационни номера ∙ Мобилно видеонаблюдение на превозни средства, превозващи товари или хора ∙ Надеждна периметрова охрана без физическо присъствие ∙

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

Къща “Иван Черноземски”

ул. “Цанко Лавренов” №5, Пловдив

Интернет страница

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

Ползите от дигиталните бизнес процеси и интелигентните системи за видеонаблюдение за Вашия бизнес

ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Посочете решението, което представлява интерес за вас

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*

Текстовите полета с * са задължителни!