Гранд Хотел "Пловдив"

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

Предотвратяване на аварии в производствено оборудване и помещения.


По време на форума "БЕЗ аварии", Коника Минолта България ще представи интелигенти решения за видеонаблюдение на производствено оборудване и помещения, с основна цел превенция от пожари вследствие от самозапалване на леснозапалими материали, високо напрежение в електрическо оборудване, прегряване на техниката и течове на петролни продукти от тръбопроводи. Тези решения не само придават стойност на отделните области, но тестват тяхното качество и устойчивост всеки ден по целия свят.


Термалната технология за видеонаблюдение на MOBOTIX имат много сфери на приложение, като:

1. Видеонаблюдение на лесно запалими материали с цел ранно откриване на висока температура, които са предпоставка за възникване на пожари.

2. Следене за високо напрежение в електрическо оборудване в индустриалната среда с цел предотвратяване на възникване на пожари

3. Следене на температурата на промишленото оборудване и откриване на неизправност или повреда поради прегряване, позволяващо да защитите Вашето оборудване от отказ.

4. Откриване на теч на петролни продукти от тръбопроводи вследствие на човешка грешка, саботаж или корозия на тръбопровода.


Области на приложение на нашите решения са:

  • Производствени и преработвателни предприятия
  • Минодобив и нефтена и газова промишленост
  • Транспорт и логистика
  • Продажби на дребно

Презентатори

Презентатори
photo_Georgi Kostov open image in modal
quotation marks

Освен осигуряване на най-високи нива на сигурност, интелигентните видео решения помагат на потребителите значително да подобрят своите ежедневни дейности чрез наблюдение и оптимизиране на работните им процеси и производство

Георги Костов

Profile photo_Anton Krantev open image in modal
quotation marks

Освен осигуряване на най-високи нива на сигурност, интелигентните видео решения помагат на потребителите значително да подобрят своите ежедневни дейности чрез наблюдение и оптимизиране на работните им процеси и производство

Антон Крантев

Програма

Програма
14.
ное 2019

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

• Действия и оборудване за намаляване риска от аварии и пожари - активни и пасивни мерки за пожарна безопасност • Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии - Системи за мониторинг, оповестяване и контрол. Управление на данни; Операции в реално време - IoT свързаност на индустриалните системи • Индустриални системи за сигурност- контрол на достъп, видео наблюдение, сигнално-охранителни системи

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

Гранд Хотел "Пловдив"

ул. „Златю Бояджиев“ 2, 4003 Кършияка, Пловдив

Интернет страница
Mx_Perimeter Soluton_1
Mx_Heat Maps Soluton_3
Mx_Thermal_Solution_2

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

Термално наблюдение и ранното откриване на риск от пожари

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*

Текстовите полета с * са задължителни!