БЪДЕЩЕТО НА ЛОГИСТИКАТА

Възползвайте се от концепциите на Индустрия 4.0 и станете компания на бъдещето с внедряване на смарт бизнес решения

Изтегли безплатно сега

Какви възможности предлага дигиталната трансформация за логистиката?

Компаниите от сектор Логистика са изправени пред големи предизвикателства в резултат на  динамично променящата се бизнес среда, която създава много рискове, както и възможности.

"The future of logistics and transport" на PwC разкрива, че сериозен проблем за значителен дял /над 50 %/ от компаниите в сферата на транспорта и логистиката е липсата на дигитална култура и дигитализация на процесите.

Основните предизвикателства за компаниите от този важен сектор на икономиката са познаване на новите технологии, пазари, конкуренти и различните бизнес модели, както и по-високите и бързо променящи се очаквания на клиентите. Освен това технологиите позволяват постигане на по-голяма ефективност и по-гъвкав модел на операциите, както и трансформиране на пазара в съответствие с настъпващите промени.

Ние в Коника Минолта България вярваме, че процеса на дигитална трансформация може да се реализира бързо и лесно, когато познавате възможностите и разполагате с правилните партньори и ресурси. 

Имаме удоволствието да споделим с Вас:  

  • Бъдещето пред строителството и глобалните тенденции според EY и IDC
  • Индустрия 4.0 и тенденциите в сферата на строителството
  • Предизвикателствата и иновации в строителната индустрия
  • Кои са подходящите решения за смарт видеонаблюдение за строителния сектор?
  • Топ 8 решения за дигитализация на вашите бизнес процеси

Свали сега
Бъдещето на логистиката: тенденции, инструменти и добри практики

Свали сега

Свалете 'Бъдещето на логистиката' и разберете какви са тенденциите на пазара и как ние можем да Ви помогнем.