Вземете управлението на договорите в свои ръцеРешението на Коника Минолта България за Управление на договорите позволява на организациите да автоматизират ефективно ключови процеси, като същевременно увеличават проследимостта. Така може да сте сигурни, че договорите няма да изтекат по невнимание или че се пропускат важни възможности, като отстъпка или период на предоговаряне. 
Договорите могат да се подписват електронно, дори през телефона, с помощта на интеграцията на документната система M-Files и квалифицирания подпис на Evrotrust. 
 
Заинтересовани страни могат да получават автоматизирани известия, свързани с ключови събития на договора, като дати на изтичане и подновяване, а защитените контроли за достъп могат лесно да се конфигурират и прилагат от роли, екипи и проекти, за да се гарантира, че важни договори и споразумения ще са достъпни или променяни само от упълномощени членове на екипа.

За да разберете какви са шестте стъпки, които ви предлагаме, за да стане възможно всички това изтеглете тази малка, но полезна книжка. 

Получи сега

E-book: 6 стъпки за автоматизиране и подобряване на управлението на договори

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!