Уроците, които научихме от COVID-19: Съвети за оцеляване и успешно управление в условията на новата нормалност

| 16 юни 2020

Не можем да отречем, че първата половина на 2020 г. беше изпълнена с несигурност. Постави бизнеса и служителите в необичайната ситуация да се адаптират за работа в неизвестното, но и да проявяват отговорност, както и да открият начини да не прекъсват своето развитие. За всички в Konica Minolta обстановката се превърна в силно „осъзнаване“ и ни накара да преосмислим всичко, върху което сме поставили приоритет и да се уверим, че решенията, които вземаме са правилни не само за нашите клиенти, но и за нашите служители , дилъри и партньори, които също са засегнати от случващото се.


Създадохме импровизиран наръчник, базиран на идеологията, че приемането на ситуацията и бързата адаптация към новата нормалност ще допринесат за много повече възможности и положителни резултати. Необходимо е само да бъдете готови да предприемете по-нататъшни действия. За щастие, ние в Konica Minolta бяхме добре подготвени, тъй като въздействието на COVID-19 бързо разкри своя мащаб и ни насочи към бърза реорганизация и отдалечена работа, която поддържаше основната ни бизнес дейност.

В случай, че вашият бизнес не е успял да се подготви или все още се опитва да се адаптира към необичайната пост-пандемична обстановка, споделяме с вас наученото от извънредната ситуация:


1.Подсигурете клиентите си и техните нужди


Клиентите имат всички основания да се чувстват притеснени за разходите си за обозримото бъдеще и ще бъдат все по-внимателни къде инвестират. Трябва да удвоите стремежа си да разбирaте техните  нужди и предизвикателства и влиянието, което необичайната обстановка през последните месеци оказва върху тяхната индустрия.

Опитайте се да наблегнете на полезни активности за клиентите си, както и  да увеличите подкрепата, която можете да им предложите. Това е възможност за укрепване на отношенията ви и разкриване на нови възможности за растеж, които досега не са съществували.


2.Премахнете йерархичната структура


Няма по-подходящо време за разглеждане на децентрализираното вземане на решения и избягването на ненужните йерархични нива. През последните няколко месеца в Konica Minolta трябваше бързо да вземем премерени решения, за да гарантираме, подходящото обслужване на нашите клиенти, дилъри и служители.  Нашият бизнес модел е изграден върху разработване на надеждни партньорства и взаимодействие лице в лице или иначе казано - ние съществуваме, за да обслужваме нашите клиенти. Този модел се изправи пред големи препятствия в условията на COVID-19, но нашите канали за продажби се адаптираха бързо и разработиха самостоятелни концепции за взаимодействие с клиентите по нови, по-релевантни за ситуацията начини.

Мениджърският ни екип се съсредоточи върху определянето на стратегическата посока и посланията, а впоследствие ръководителите на екипите взимаха стабилни бизнес решения въз основата на индивидуални обстоятелства.

Чрез активно слушане и сътрудничество създадохме подходящия ритъм за нашите търговски експерти, което им позволи да поддържат ангажираността на клиентите. Чрез насърчаване на култура на доверие в цялата организация, хората се чувстват овластени да вземат решения, подходящи за своите клиенти.

И все пак наборът от инструменти за продажби и взаимодействието ни с клиентите се промениха, адаптираха и разнообразиха с възможности за онлайн срещи и демонстрации, платформи за онлайн семинари, видео визитни картички и др.


3.Създайте гъвкави екипи, които да помогнат за стабилизиране на процесите


Гъвкавата методология е стил в управлението на проекти, фокусиран върху усилията за съвместна работа чрез крос-функционални екипи. Благодарение на гъвкавия метод вие и вашият екип можете да реагирате на непрекъснато променящата се бизнес среда. Той е отговорът на линейния подход на „водопада“, който осигурява стабилност в структурата, но в по-малка степен резонира на промените. (Методологията „водопад“ е просто списък с дейности по проекта, разделен на линейни последователни фази. Всяка фаза зависи от изходните резултати от предходната.)

Тъй като дефиницията за „нормален бизнес“ се промени, открихме, че обединяването на експерти с различни компетенции ни помага да идентифицираме нови възможности. Докато истинската „гъвкава методология“ може да отнеме време, за да се установи, чудесна отправна точка е идентифицирането на проблеми и събирането на нов екип, който да работи по разрешаването им. Промяната в досегашната работна практика може да създаде неудобство в началото, но с увеличаването на различните гледни точки, идеите често се превръщат в решения, които помагат за стабилизирането на бизнеса.


4.Разширете компетенциите, които притежавате


Несигурността увеличава въпросите от типа „само ако“.

Ако кризата COVID-19 е подчертала пропуските във вашия бизнес или е засилила неговите предимства, използвайте тази възможност, за да направите желаните промени като надградите компетенциите, които вече притежавате - например инвестирайте в облачна инфраструктура или внедряване на дигитални процеси.

Това е реална възможност да предприемете действия като инвестирате в нови възможности или си партнирате с организации, които могат да подобрят услугите във вашата компания като удовлетворят потребителското или вътрешното търсене. В Konica Minolta засилихме нашия ангажимент за дигитална трансформация като подсигурихме платформите и решенията, които да подпомагат развитието на нашите клиенти и партньори.


5.Никога не подценявайте силата на данните


Както вече споменахме, нашият екип беше в състояние да взема бързи решения, благодарение на възприетата „култура на доверие“ . Този подход оценява значението на данните за прогнозиране на поведението, като се базира на минала информация и след това анализира резултатите в реално време.

Нашият бизнес се основава на управляваните услуги и в по-голямата си част е силно предсказуем. Събитията от последните месеци засилиха досегашния ни бизнес модел и използването на данни в реално време. Това  помогна за бързо пренасочване на ресурси към райони, свързани с управляваната ИТ поддръжка. Без наличието на системите, инструментите за наблюдение и данните не бихме могли да осигурим непрекъснатостта на бизнеса на нашите клиенти.

Важно е да се уверите, че имате правилните системи за наблюдение и проследяване, които не само събират данни, но и ги интерпретират. Ако не използвате тези данни, за да адаптирате дейностите си в пост-пандемичната обстановка рискувате да вземете решения, които вече не отговарят на нуждите на вашите потребители.

Непрекъснато  се учим кой е най-добрият подход за справяне с тези предизвикателни времена, но в крайна сметка най-важно е винаги да поставяме клиента на първо място, използвайки иновативни подходи, за да помогнем на компаниите да се адаптират към новото работно място на бъдещето.


About Konica Minolta Business Solutions Europe

 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, based in Langenhagen, Germany, is a wholly owned subsidiary of Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta enables its clients to champion the digital era: with its unique imaging expertise and data processing capabilities, Konica Minolta creates relevant solutions for its customers and solves issues faced by society. As a provider of comprehensive IT services, Konica Minolta delivers consultancy and services to optimise business processes with workflow automation. The company further offers its customers solutions and managed services in the field of IT infrastructure and IT security as well as cloud environments. With regard to its office printing solutions, "IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" stated that Konica Minolta is "recognised globally as a leader in print transformation". As a strong partner for the professional printing market, Konica Minolta offers business consulting, state-of-the-art technology and software and has established itself as the production printing market leader for more than a decade in Europe (InfoSource). Its Business Innovation Centre in London and four R & D laboratories in Europe enable Konica Minolta to bring innovation forward by collaborating with its customers as well as academic, industrial and entrepreneurial partners. For its innovative service approach that complements their devices perfectly, Konica Minolta was awarded the prestigious ‘"Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" by Keypoint Intelligence. Konica Minolta Business Solutions Europe is represented by subsidiaries and distributors in more than 80 countries in Europe, Central Asia, the Middle East and Africa. With approximately 10,000 employees (as of April 2020), Konica Minolta Europe earned net sales of over 2.34 billion in financial year 2019/2020.

 

For more information, please visit http://newsroom.konicaminolta.eu and follow Konica Minolta on Facebook, YouTube and Twitter @KonicaMinoltaEU

 

Terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.