Водещи тенденции, които ще движат успеха на бизнеса през 2023г.

| 26 януари 2023

Дигиталното работно място ще продължи да се развива през 2023г. Наблюдава се колебание как да бъдат преодолявани най-новите предизвикателства, произтичащи от проблеми с веригите за доставки, войната в Украйна, трудности при намирането на таланти и развиващата се финансова криза. Някои компании ще намалят разходите, други ще продължат със съществуващите планове за разширяване, а трети ще променят изцяло своята бизнес стратегия.


Konica Minolta идентифицира пет ключови тенденции, които ще повлияят дигиталното работно място през 2023 г. Някои от тях бяха разглеждани миналата година, тъй като много дигитални тенденции на работното място са дългосрочни и ще продължат да се повтарят през следващите няколко години.
 

Тенденция 1: По-строги разпоредби за опазване околната среда


COP 27 в Египет през ноември 2022 г. показа колко трудни са преговорите по отношение постигането на строго поставени цели за изменението на климата,  като европейските страни дори имаха по-сериозни цели и очаквания. През 2019г. за първи път беше представена „Европейската зелена сделка“, с която държавите-членки на ЕС си поставиха за цел да постигнат климатична неутралност до 2050 г., за да изпълнят ангажиментите, договорени на COP 21 в Париж през 2015г. ЕС наскоро одобри предстоящата Директива за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD), която изисква компаниите да докладват ежегодно за управлението, социалните и екологичните въздействия и рисковете, свързани с техните дейности. Компаниите трябва да се подготвят за CSRD, тъй като той постепенно ще се прилага за различни категории компании от 2024г.

С повишен натиск за демонстриране на устойчивост, идващ от законодателството, както и от очакванията за корпоративна социална отговорност, начинът, по който всички организации правят бизнес ще бъде обект на по-внимателен контрол. Например, екологичната политика на Konica Minolta насърчава устойчивото развитие чрез интегриране на екологични, икономически и социални перспективи в своите бизнес стратегии, за да гарантира, че дейностите се изпълняват в хармония с хората и с околната среда във всички аспекти. Това включва спазване на законите и регулациите, съобразяване с околната среда, рециклиране на продукти, предотвратяване на замърсяването и подкрепа за постигане на по-устойчиво общество.
 

Тенденция 2: Служителите изискват гъвкавост по отношение на работното време и мястото на работа


В резултат на последиците от пандемията, организациите трябва да осигурят възможно най-доброто изживяване, за да запазят настоящите служители ангажирани и доволни, като същевременно привличат нови таланти. Това засяга особено работниците от поколението Z. 58% (срещу 43% като цяло) от тях е вероятно да обмислят смяна на работодател тази година. Една трета (31%) от европейските служители вече са сменили работата си през последните две години. Основните причини за неприемане на предложение за работа включват липса на гъвкаво работно време (37%) и гъвкавост на местоположението (28%), тъй като 53% са по-склонни да дадат приоритет на здравето и благосъстоянието. Компаниите, които вземат това предвид и осигурят по-добър баланс между професионалния и личния живот чрез гъвкави модели, удовлетвореност на своите служители, привличане на нови таланти ще успеят да подобрят производителността си и ще остават конкурентоспособни.

Със своето портфолио за интелигентно свързано работно място Konica Minolta предлага цялостна поддръжка и решения, позволяващи на бизнеса да използва пълен набор от инструменти за гъвкава работа. Решенията за отдалечена работа и хоум офис включват облачни услуги, сътрудничество и комуникации, мобилен печат, интелигентно видеонаблюдение и услуги за управление на информация и документи – всички те са предназначени да предложат пълна гъвкавост на бизнеса и неговите екипи.
 

Тенденция 3: Правете повече с по-малко с възможностите на AI и дигиталните технологии


Дигитализацията на компаниите е неизбежен процес, който засяга всички бизнес отрасли. Интернета на нещата (IoT) продължава да се разширява с бързи темпове, като все повече и повече системи са обхванати от бизнес мрежи. Фирмите се сблъскват с огромен обем от данни на работното място и обработката на хартиени документи. Изкуственият интелект (AI), който изучава процеси и модели, предлага големи възможности за автоматизиране на работните потоци и по този начин постигане на по-големи икономии чрез спестяване на разходи и по-добро използване на времето на квалифицираните служители.
Все повече компании започват да се възползват от възможностите на мета вселената и да изграждат умения в тези области, и тези които изостават вероятно ще се окажат в неравностойно положение. Изграждането на стратегия за въвеждане и развиване на новите технологии ще позволи постигане на успешна ангажираност и имплементация от клиентите, бизнес партньорите и служителите.
 

Тенденция 4: Бизнесът изгражда стратегии за преодоляване на икономическата несигурност и постигане на растеж


Несъмнено устойчивостта се очертава като жизненоважен приоритет за компаниите, работещи в свят на безкрайна нестабилност и промени. COVID-19 пандемията накара компаниите да действат много по-бързо. Компаниите трябва да се подготвят за потенциално сложни и рискови сценарии, като компаниите е необходимо да бъдат по-селективни по отношение на разходите и да планират умело своите финанси и инвестиции. Сега на бизнес хоризонта се изправят нови предизвикателства като постоянно увеличаваща се инфлация и растеж на цените. Това изисква от компаниите да повишават своята устойчивост в 6 основни сектора: финанси, операции, технологии, организация, бизнес модел и репутация.
 

Тенденция 5: Нарастващо значение на инструментите за комуникация и сътрудничество във време на хибридна работа


Нарастващото преминаване към хибридна работа подчерта пред много фирми, че по-старите комуникационни платформи (като имейл) вече не са подходящи за онлайн сътрудничество. С помощта на Konica Minolta, организациите могат да модернизират и дигитализират бизнес процесите, така че да се вписват безпроблемно в тяхната хибридна работна среда и да бъдат по-ефективни. Внедряването на интелигентна система за управление на информацията позволява на организациите да се възползват от качеството, целостта и точността на критичната за бизнеса информация. Решенията за управление на информацията могат да се използва и като средство за контрол на риска, като се гарантира спазването на съвместимост и създаването на последователни работни процеси и оперативни процедури в посока на цялостно хармонизиране на бизнес процесите.

По време на пандемията много фирми започнаха да използват Microsoft Teams, който се доказа, че е много повече от съперник на Zoom за видео разговори. Microsoft Teams спомага за  работа в екип, улеснявайки управлението на проекти, чатове/обаждания и срещи, споделяне на съдържание– всичко на едно място. Konica Minolta е глобален партньор на Microsoft, който помага на бизнеса да се възползва от възможностите на дигиталната трансформация.


Източници:

1. Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals, 2022, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

2. Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

3. Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

4.State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

5. State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

6. Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване