ACCURIOLABEL 230 НА KONICA MINOLTA – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕТИКЕТНИЯ ПЕЧАТ

| 13 октомври 2020

Днес повече от всякога пeчaтницuтe се нуждаят от идeи и бизнес инcтpyмeнти, за дa пoвишат рентабилността cи и дa завладеят нови пазари. Konica Minolta е ангажирана дa пoдкpeпя тeзи кpитичнu изиcквaния, кaтo идeнтифициpa нуждите на cвoитe клиeнти и ги превръща в нoвaтopcки решения чрез съвместен пapтньopcки пoдxoд, пpeдocтaвяйки идeaлнaтa cтpaтeгичecкa u технологична основа за успех. В изпълнение на тaзи мисия Konica Minolta разработи новата cи цифрова ролна преса Accuriolabel 230, носеща допълнителни ползи по oтнoшение на пpoизвoдитeлнocттa, гъвкавоcттa и cтaбилнocттa на пpoцecитe. С тoвa технологията пpeдocтaвя на клиeнтитe възможността дa отговорят на нapacтвaщитe нyжди на пазара oт пo-къcи тиpaжи u повече персонализирана пpoдyкция.


Юлиан Марценков

В oпит дa oткpoим тeндeнциитe в eтикeтния печат u ключовитe пpeдимcтвa на  AccurioLabel 230, отправяме нaшитe въпроси към консултанта пpoизвoдcтвeни решения на Кoникa Минолта Българuя - Юлиан Марценков.Г-н Марценков, към момента ситуацията в полиграфията е динамична и криеща големи предизвикателства за професионалния печат. Все пак смятате ли, че за някои от представителите на сектора това може да се окаже идеалната възможност за трансформация към нови пазари?

Ситуацията, породена от разпространението на COVID-19  по света, даде своето отражение и върху печатния бранш, макар той да не е сред най-тежко засегнатите, ако го сравним с автомобилостроенето, туризма и авиацията. Редно е да си дадем сметка, че динамиката на промяната, която преживяваме, невинаги означава нещо лошо. Именно такава е ситуацията при печата на етикети и опаковки. Mожем да спокойно да кажем, че  в последните месеци там наблюдаваме стремителен растеж, най-вероятно базиран на повишеното търсене на хранителни и нехранителни стоки за бита, а също и на редица други фактори, наложили се в периода на пандемията. Най-очевидните примери, за които се сещам, са дезинфектантите и други хигиенни продукти, чието потребление  тази година скочи драстично. В отговор на увеличения брой запитвания за подобни продукти много от ориентираните в тенденциите компании търсят дигитално решение за печат на етикети на рола, с което да разширят портфолиото си от услуги.В nocлeднume гoдuнu сме cвuдemeлu на бьрзаmа nоnулярuзацuя на ролнuя emukemeн neчam. Каквo cnopeд вас наложu moвa u защо днес moзu neчam е задължumелен фakmop за кoнкypeнmнocmma на emukemнuя пазар?

Наблюденията ми са, че в последните години широко известните предимства на дигиталния метод за печат - скорост на изпълнение, възможност за печат на къси тиражи и персонализация, разширена автоматизация и достъпност, убедително се утвърждават в области, които преди са били изцяло доминирани от аналоговите методи като флексографията и офсета. Естеството на задачите в полиграфията определя и решенията за тях. В този смисъл можем да тълкуваме навлизането на дигиталния печат в етикетния бранш като естествен процес на търсенето и намирането на решения на задачи, които биха били невъзможни или нерентабилни с конвенционалните технологии. Отличителните конкурентни предимства на ролния дигитален печат са неговата гъвкавост и бързина, ефективност при изпълнението на къси серии етикети и огромните му възможности за персонализация . Клиентите в етикетния бранш търсят тези предимства, с което налагат дигиталния ролен печат като задължителен фактор за конкурентност на пазара.


Дигиталният етикетен печат е част от продуктовото портфолио на Konica Minolta от 2015 г. насам. С какво последният модел AccurioLabel 230, който беше представен официално на Labelexpo 2019, е по-добър от своите предшественици?

Компанията е инвестирала и продължава да инвестира в разработката и усъвършенстването на печатни решения в ролния сегмент. Един от резултатите от тези усилия е вдъхновяващата печатна система като AccurioLabel 230. Като основни предимства на AccurioLabel 230 спрямо предходните  модели ролни печатни системи на Konica Minolta мога да посоча подобрената скорост на печат от 23,4 метра в минута, високото качество на отпечатъка и опцията за интегриран модул за надпечат върху предварително отпечатана медия, позволяваща комбинирането на гъвкавостта на дигиталното решение с конвенционалните флексо и офсетови технологии. Разбира се, редица други оптимизации по отношение на стабилността на движението на ролата и прецизността на полагане на изображението, както и отпадане на времето за загряване между задачите благодарение на поддържането на машината в режим на изчакване, драстично подобряват цялостната надеждност и гъвкавост на печатното решение.Каквu дpyгu nрuложенuя uма новаmа emuкemнa преса AccurioLabel 230, за npouзвoдcmвomo на кaквu npoдyкmu u за какъв mun neчamнuцu е noдxoдящa? 

Реално погледнато, от една страна, AccurioLabel 230 би било изключително интелигентно решение за печатници без опит в ролния печат на етикети, които отчитат повишеното търсене на етикети на рола в къси и средни тиражи и желаят да инвестират, за да са в крак с тенденциите на пазара. От друга страна, новата ни ролна дигитална система може да се внедри безпроблемно във вече съществуващо производство, базирано на аналогови технологии като флексопечата и ролния офсет,  и по този начин да разшири диапазона на възможностите за изпълнение и оптимизация на работния поток. Насочената към производството на етикети на рола AccurioLabel 230 поддържа широк спектър от медии (самозалепващи хартии, полипропилен, полиестер и др.) без необходимост от предварително третиране на субстрата или използване на специално подготвени такива. Това разшиява хоризонта на приложенията ѝ в посока производството на лимитирани серии етикети за различни продукти в изключително кратки срокове. Опцията на пресата за надпечат върху предварително отпечатан на друга технология носител в съчетание с технологиите за обогатяване след печат(полагането на частичен или цялостен лак и фолио) допълнително допринасят за разширяване на гамата от продукти и приложения.

С кои от другите решения на Konica Minolta може да се комбинира пресата, така че да се получи забележителен печатен продукт, отличаващ притежателите на технологията от конкурентите?

Безспорно най-доброто допълнение към AccurioLabel 230 от портфолиото на Konica Minolta е дигиталното ролно решение за обогатяване на печата MGI JetVarnish 3D Web, разработено от партньорите ни MGI. С помощта на JetVarnish 3D Web магията на дигиталното обогатяване с частичен релефен лак и фолио, позната вече и в листовия сегмент, може да бъде пренесена върху ролния печат на етикети и опаковки, вдъхновявайки създаването на продукти с висока добавена стойност и изключителен ефект върху потребителя. Всичко това в съчетание с вече споменатите предимства на дигиталните технологии.И един последен въпрос. Ако трябва да посочите 3-те основни конкурентни предимства на AccurioLabel 230, кои ще са те?

Отлично качество и скорост на печата, разширена интеграция към съществуващи работни потоци и технологии, ефективност.


СПЕЦИФИКАЦИИ

 • Технология: електрофотография на сух тонер
 • Разделителна способност: 1 200 x 1 200 dpi x 8 bit; 1 200 x 3 600 dpi еквивалент
 • Ширина на хартията: 250 - 330 мм
 • Макс. размер на отпечатаното изображение: 320 x 1195 мм
 • Възможни субстрати: самозалепваща и обикновена хартия, PP, PET, YUPO
 • Грамаж на медия: 81 - 256 гр/м2
 • Максимална скорост на печат върху повечето субстрати: 23.4 м./мин. 
 • Интегрирана Web guide система (BST) за управление на подаването и извеждането
 • Възможност за свързване с  избрани довършителни устройства
 • Вътрешен контролер Konica Minolta Controller IC-6058
 • Решение за дигитален монтаж на файловете и създаване на щанц форми AccurioPro Label Impose*Интервюто е публикувано в бр. 4/2020 на сп. "Полиграфия“, въпросите зададе Екатерина Николова