QUOCIRCA ОПРЕДЕЛИ KONICA MINOLTA ЗА СВЕТОВЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА УПРАВЛЯВАНИ ПЕЧАТНИ УСЛУГИ

| 13 май 2021

Услугите за управляван печат (MPS) са катализатор за дигитализацията. Те помагат на бизнеса да спести време и пари и позволяват на ИТ отделите да се съсредоточат върху важни за бизнеса задачи. Следователно MPS се превръща във все по-важен фактор за сигурните, облачно базирани дигитални работни процеси, които дават възможност за гъвкава и отдалечена работа. В основата на тази промяна на парадигмата, Konica Minolta е помогнала на големите и малки фирми да се трансформират в интелигентни свързани работни места. Тази иновативна роля е призната от световната компания за пазарни проучвания Quocirca: В последния си доклад „MPS Vendor Landscape, 2021“ [1], Quocirca определи Konica Minolta като лидер на пазара, основавайки се на широкия обхват на портфолиото на компанията. В доклада е отбелязвано, че Konica Minolta предлага "решения за изчерпателен дигитален печат, IoT, изкуствен интелект и добавена реалност". Инвестициите на Konica Minolta, особено в ИТ услуги, „ѝ позволиха да изпълни стратегията си за предоставяне на интегрирани ИТ услуги и да се превърне в надежден партньор по отношение на дигиталното работно място“.


Със заглавие "Трансформиране на хибридното работно място", докладът на Quocirca отбелязва, че пазарът на управляваните печатни услуги (MPS- Managed Print Services) се промени бързо и изискванията на бизнеса към доставчиците след пандемията от COVID-19 нараснаха значително. С 47% от служителите, които сега работят отдалечено, организациите се стремят да адаптират офис капацитета, използвайки сателитни офиси и гъвкави условия за работа. Докладът констатира, че „56% от организациите класират услугите, свързани с работното място сред трите си най-важни критерии за подбор, които биха ги направили по-склонни да изберат конкретно споразумение за MPS: Това е последвано от услугите за облачен печат (45%) […] услуги за устойчивост (30%) и управлявани услуги за сигурност (29%)." 
 

Необходимостта от партньор в облачния печат

Докладът описва увеличение на броя организации, прехвърлящи печатната инфраструктура към облачни решения, за да спомогнат за постигане на ефективност на разходите: 39% са внедрили платформа за управление на облачен печат, докато 37% възнамеряват да го направят. Докато по-голямата част от компаниите управляват задания за печат на място, Quocirca установи, че три четвърти от организациите очакват да видят по-широко използване на облачното управление на печат до 2025 г.
 
По отношение на предложението на Konica Minolta, докладът подчертава предимствата за клиентите, предоставяни от услугите за облачен печат на Konica Minolta, които имат опции за облачни или хибридни решения и преобразуват успешно съществуваща среда за печат на място в услуга, базирана на облачни платформи. Konica Minolta предлага на потребителите гъвкав, независим от местоположението печат, като същевременно освобождава ИТ от сложността при управлението на печатащи устройства, сървъри, драйвери, приложения и мрежи. Това гарантира, че инфраструктурата е винаги актуална и отговаря на най-новите стандарти за сигурност. Клиентите се възползват от обичайните предимства като ценообразуване въз основа на потреблението и възможността за лесно мащабиране на решението при промяна на нуждите.
 

Интегрираният подход за сигурност е от съществено значение

По отношение на всеобхватното значение на сигурността за организациите, споменати в доклада, Quocirca отбеляза също, че мащабируемите услуги за сигурност на Konica Minolta са „неразделен елемент във всичките услуги на Konica Minolta за интелигентно свързано работно място и са вградени във всички решения за дигитално работно място“. Компанията "разработи мащабируеми решения, за да отговори на нуждите от ИТ сигурност на организации от всякакъв мащаб и да посрещне широк спектър от заплахи - от зловредни прикачени файлове до нарушители, опитващи се да получат достъп до клиентски данни. Освен това Konica Minolta предоставя управление на уязвимостта чрез оценка и мониторинг на критичните ИТ системи на клиента".
 

Дълбочината на предлаганите услуги в областта на управлението на печата е в основата на позицията на Konica Minolta като пазарен лидер

Управляваните услуги за печат на Konica Minolta са приведени в съответствие с възникващите нужди и изисквания на работното място. В рролята си на доставчик компанията предоставя на клиентите цялостно предложение, което включва консултантски услуги, внедряване на хардуер и софтуер и управление на работния процес. Quocirca категоризира лидерите на пазара като доставчици, които имат "както стратегическа визия, така и дълбочина на предлагане на услуги". Такива лидери са направили „значителни инвестиции в портфолиото си от услуги и инфраструктурата“, които „са подкрепени със силни възможности за услуги по доставка“. Докладът допълнително обяснява, че Konica Minolta "използва цялостен подход, който позволява нейните решения да бъдат интегрирани безпроблемно помежду си, за да оптимизират работните потоци и процеси на клиентите - както цифрови, така и в печат".
 

Олаф Лоренц

Старши генерален мениджър на Отдел за цифрова трансформация, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

Горди сме, че сме утвърдени като лидер въе вълнуващия и бързо движещ се сегмент на MPS. От малкия и средния бизнес до глобалните предприятия, ние помагаме на нашите клиенти да се ориентират в дигиталната трансформация с ефективни решения, които обединяват управляван печат, защитена ИТ инфраструктура и модерни облачни услуги. Да бъдем обявени за лидер на пазара е доказателство, че нашата визия и ангажираност са изцяло съобразени с променящите се нужди на нашите клиенти.

 

[1] Услуги за управляван печат, 2021 г., Трансформация на хибридното работно място, Quocirca, 2021